Ychwanegwyd: 21/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2013 1.7K

Botwm y Byd

Disgrifiad

Cyfres o adnoddau i addysgu’r Cyfryngau Newydd, Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth cyfrwng Cymraeg. Mae tair prif adran: Byd Bach, Pedwar Ban ac Adnoddau Addysgu.

Mae Byd Bach yn gyfres o ddarllediadau, gyda'r cyfranwyr yn crynhoi mewn cwta 7-10 munud brif straeon y wasg mewn gwlad arbennig, gan roi sylw penodol i straeon rhyngwladol.

Mae Pedwar Ban hefyd yn cynnwys darllediadau: gwahoddwyd y cyfranwyr i ddarllen drwy bapurau gwahanol wledydd y byd, gan ddod at ei gilydd i drafod rhai o’r prif straeon.

Ceir hefyd gyfres o ymarferion rhyngweithiol, taflenni gwaith traddodiadol a rhestrau geirfa, ynghyd â fideos gyrfa.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ieithoedd, Gwleidyddiaeth, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gwefan
Botwm y Byd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.