Ychwanegwyd: 14/11/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 972 Cymraeg Yn Unig

Cyffro Cyfryngau

Disgrifiad

Mae’r fideos ‘Cyffro Cyfryngau’ yn dangos profiad chwe pherson sy’n gweithio o fewn y diwydiant teledu.

Mae’r fideos yn canolbwyntio ar raglenni darlledu byw gan ddangos yr unigolion yn gweithio yn eu meysydd gwahanol sef colur, camera, cynhyrchu, cyfarwyddo, golygu a chyflwyno.
Cawn glywed am ei angerdd at y proffesiwn a’r pleser maent yn cael allan o’r gwaith; mae pwyslais ar eu balchder o weithio yng Nghymru a gweithredu yn Gymraeg.

Os ydych chi'n dilyn cyrsiau Drama, Cyfryngau, Asudiaethau Theatr, Celfyddydau Perfformio yna byddwch yn dysgu pam mor werthfawr ydi'r sgil o ddefnyddio'r Gymraeg yn y maes yma yng Nghymru.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, Addysg Oedolion
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun cyffro cyfryngau

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.