Ychwanegwyd: 15/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: - 980

Theatr i'r Bobl: Bara Caws (2007)

Disgrifiad

Ym 1977, yn anhapus gyda sefyllfa'r theatr yng Nghymru ar y pryd, mi aeth criw o actorion a cherddorion ifanc ati i sefydlu cwmni a fyddai'n mynd â'r theatr yn ôl at y bobl.  Cwmni cydweithredol yw Bara Caws, sy'n mynnu defnyddio adeiladau sydd eisoes yn ran o'r cymunedau i'w perfformiadau, yn gapeli, neuaddau pentref a thafarndai.  Eleni mae Bara Caws yn dathlu ei phenblwydd yn 30 mlwydd oed, a bydd y Sioe Gelf yn bwrw golwg yn ôl ar gynyrchiadau’r cwmni dros y tri degawd ddiwethaf.

Oherwydd rhesymau hawlfraint bydd angen cyfrif Coleg Cymraeg i wylio rhaglenni Archif S4C. Mae modd ymaelodi ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael cyfrif.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio
Trwydded
ERA
Archif S4C
mân-lun Archif S4C

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.