Ychwanegwyd: 16/04/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 78 Cymraeg Yn Unig

Gŵyl MAP a'r Gynhadledd Theatr (21/4/2021)

Disgrifiad

Mae Gŵyl MAP a'r Gynhadledd Theatr yn mynd AR-LEIN eleni!

Bydd yn cael ei gynnal ar Zoom, Dydd Mercher 21 Ebrill 2021 (10:00-16:00)

Cyfle i ddangos a thrafod eich gwaith ymysg myfyrwyr theatr a pherfformio Cymru. Cewch wrando ar actorion, dramodwyr a chyfarwyddwyr theatr yn trafod y flwyddyn ddiwethaf, a bydd cyfle arbennig i edrych ar ddyfodol theatr. 
 

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
mân-lun gwyl Map 2021

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.